Sinds 2014 spreken we bij begeleiding binnen de Generalistische Basis GGZ, waarvoor je vergoeding vanuit de zorgverzekeraar wenst, niet meer van ‘consulten’ maar over ‘prestaties’. Na twee sessies (de intake) bespreken we wat voor soort traject je nodig hebt. Een kort traject (1-5 gesprekken), middellang traject (6-8 gesprekken) of een intensief traject (9-12 gesprekken) Dit is een door de overheid vastgesteld product. Welk traject we afspreken is afhankelijk van de ernst en complexiteit van je klachten. De duur kan gaandeweg nog wel aangepast worden. Je eigen risico van 385 euro wordt wel aangesproken.

Om het vergoed te krijgen is een gerichte verwijzing naar de GBGGZ nodig van je huisarts, waarbij wordt aangegeven dat er een (vermoeden) van een specifiek omschreven DSM stoornis is. Wij hebben een contract met Menzis, DSW en Multizorg VRZ. Als je elders bent verzekerd is volledige vergoeding mogelijk met een restitutiepolis. In andere gevallen krijg je een gedeelte vergoed.

Ook zonder verwijzing is psychologische consultatie mogelijk. Onvergoede Psychologische Zorg (Onvergoed Product, OVP) is, anders dan voor coaching geldt, zonder BTW.
De kosten bedragen 101,03 euro per gesprek van drie kwartier (plus een kwartier verslaglegging).

In toenemende mate zijn werkgevers bereid om kosten van begeleiding voor hun werknemers te vergoeden. Kosten door ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn aantoonbaar te beperken door investering in reïntegratie- en preventie. Informeer bij de HR afdeling of de bedrijfsmaatschappelijke dienst van je werkgever.