Met een verwijzing voor de basis GGZ heb je recht op een vergoeding vanuit het basispakket van je verzekering. Soms is deze volledig, soms niet afhankelijk van je polis en of ik een contract met de verzekeraar heb afgesloten.

Verwijzing: eisen van de zorgverzekeraars
Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ): Om (een deel van) de kosten vergoed te krijgen uit je verzekering is een verwijzing noodzakelijk. De verzekering vereist dat de verwijzing gedateerd is voor de intake. De verwijzing moet aan een aantal eisen voldoen.

Deze zijn:

 1. Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
 2. Naam en functie van de verwijzer
 3. AGB-code van de verwijzer
 4. Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
 5. Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
 6. Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan*
 7. Aangeven dat verwezen wordt naar generalistische basis-ggz

*Let op: ‘burn-out’, ‘werkproblematiek’ en ‘relatieproblematiek’ worden niet vergoed.

Intake: mogelijke uitkomsten:
De intakefase bestaat doorgaans uit twee gesprekken. Ik stel je vragen en verken wat de problemen zijn waar je voor gekomen bent. De verzekeraar vraagt mij tegelijkertijd het recht op vergoeding te beoordelen. De huisarts verwijst op basis van een vermoeden van een DSM V stoornis.

Mogelijke uitkomsten van de intakefase zijn:

 1. (meest voorkomend) Jouw problematiek komt in aanmerking voor vergoeding vanuit het basispakket van je verzekering.
 2. Jouw problematiek komt niet in aanmerking voor vergoeding vanuit het basispakket van je verzekering. Dit is bijvoorbeeld het geval als er geen sprake is van een DSM stoornis of als sprake is van een DSM stoornis die niet onder de GB-GGZ behandeld mag worden.*
 3. Jouw problematiek is te zwaar of complex voor kort durende zorg. Ik of de huisarts kan je dan doorverwijzen naar Specialistische GGZ.
 4. Je voelt dat het onvoldoende klikt met mij om de therapie bij mij te vervolgen. Het is het beste om dit dan hardop uit te spreken. Je kunt dan op zoek gaan naar een andere psycholoog. Desgewenst kan ik je daarbij helpen.

In geval 3 en 4 breng ik je alleen de gesprekken in rekening die al hebben plaatsgevonden.

Tarieven
Ik hanteer tarieven volgens de richtlijnen van de overheid. Volledige lijsten met tarieven kun je terugvinden op de website Nederlandse Zorg Authoriteit (NZA). Hieronder een overzicht van de door mij meest gebruikte tarieven uit deze lijst.

Tarieven GGZ 2024
CO0562
60 min diagnostiek
(intake)
183,44 euro*
CO0627
60 min behandeling
(vervolg consult)
161,46 euro*

*Ik volg het tarief van de NZA. Indien dit wijzigt zal ik mijn tarief aanpassen.

Tarief en tijdsduur
De tarieven zijn gekoppeld aan de tijdsduur van de gesprekken. Ik werk standaard met gesprekken van 60 minuten. Bovenop deze 60 minuten ben ik per consult zo’n 30 minuten bezig met voorbereiding en verslaglegging. Soms duurt een consult net iets korter of langer dan 60 minuten. Dat leidt niet direct tot een ander tarief. Alleen als het consult meer dan 15 minuten korter of langer duurt breng ik een ander tarief in rekening.

Voor therapie die niet valt onder de verzekerde zorg (basis GGZ) gelden andere tarieven.

Je bent altijd vrij om te stoppen
Je betaalt per sessie. Als je stopt dan breng ik je alleen de sessies in rekening die tot dat moment hebben plaatsgevonden.

Vergoeding
Natura-polis en restitutie-polis

 1. Restitutie polis: Bij een restitutie polis krijg je alle kosten terug afgezien van het eigen risico.
 2. Natura polis: Bij een naturapolis wordt alleen een deel van de kosten vergoed. De tarieven die worden vergoed kun je opvragen bij je verzekeraar. Deze kun je vervolgens vergelijken met mijn tarieven en uitrekenen wat de therapie je uiteindelijk kost.

Eigen risico
Van de vergoeding waar je op basis van je pakket recht op hebt wordt vervolgens het eigen risico afgetrokken (het bedrag van je eigen risico wat je dit jaar nog niet hebt gebruikt). Op dit punt zijn er geen verschillen tussen gecontracteerde en niet gecontracteerde zorg.

Wij hebben een contract met DSW, Zilveren Kruis, ASR (Ditzo), Eno, ONVZ en Zorg en Zekerheid U.A. Als je elders bent verzekerd is volledige vergoeding mogelijk met een restitutiepolis. In andere gevallen krijg je een gedeelte vergoed.

Ook zonder verwijzing is psychologische consultatie mogelijk. Onvergoede Psychologische Zorg (Onvergoed Product, OVP) is, anders dan voor coaching geldt, zonder BTW.
De kosten bedragen 124,16 euro per gesprek van 60 minuten.

In toenemende mate zijn werkgevers bereid om kosten van begeleiding voor hun werknemers te vergoeden. Kosten door ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn aantoonbaar te beperken door investering in reïntegratie- en preventie. Informeer bij de HR afdeling of de bedrijfsmaatschappelijke dienst van je werkgever.