Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dus ook van de basis-ggz, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.
Via deze link kunt u het kwaliteitsstatuut inzien (pdf).

Privacy

Generalistische Basis GGZ valt onder de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst. lees meer

Dat betekent onder andere dat je altijd inzage hebt in je dossier als je dat wilt, dat wij geen informatie aan derden (b.v. huisarts, partner, familie) geven zonder schriftelijke toestemming en dat wij het dossier vijftien jaar moeten bewaren na beëindiging van het traject. Alleen bij levensbedreigende situaties mogen wij onze geheimhoudingsplicht doorbreken. Wij maken dit vooraf ook met je bespreekbaar.

Crisiscontact

Het kan voorkomen dat je tussen de consulten door met een vraag zit of merkt dat je eerder dan afgesproken behoefte hebt aan een (telefonisch) consult. lees meer

Je kunt dan contact met mij opnemen. Ik streef ernaar binnen 48 uur te reageren, meestal lukt dat wel sneller. In vakantieperioden zorg ik voor vervanging. Is er sprake van een crisissituatie waarbij 48 uur wachten te lang is, dan is de huisarts (of de huisartsenpost) je aanspreekpunt.

Klachtenregeling

Een goede therapie is een samenwerking.Therapeut en cliënt spreken aan het begin van het traject een aantal dingen samen af: wat de doelen of thema’s van de therapie zullen zijn, met welke methode we zullen werken, hoelang de therapie zal gaan duren of wanneer voor het eerst geëvalueerd zal worden. lees meer

Afstemming over iedere stap is een continu proces. In deze samenwerking is het heel belangrijk dat je je wensen, grenzen en verwachtingen kenbaar maakt. Mocht je desondanks merken dat we er samen tijdens de normale sessies niet uitkomen, of voel je je niet correct behandeld, dan kun je een klacht indienen.

Als eerste stap in het indienen van een klacht kun je contact met mij opnemen buiten de normale sessies om per telefoon of email en melden dat je een klacht heeft. Nadat je je klacht kort hebt kunnen toelichten overleggen we samen wat er nodig is. Mocht blijken dat we er ook dan niet goed samen uitkomen, kun je overwegen een klacht in te dienen via de beroepsvereniging waar ik lid van ben. Klik hier voor de klachtenprocedure van het NIP.

Wachttijden

lees meer
Aanmeldwachttijd: 2 maanden
Toelichting: Het gaat hier om de tijd tussen ons eerste contact per telefoon of email en de intakeafspraak. Als je niet kunt op de aangeboden tijd dan kan het iets langer duren voordat onze agenda’s ‘matchen’. Tijdens of rond schoolvakanties kan de wachttijd iets langer uitvallen.

Wachttijd tot behandeling: 2 maanden
Toelichting: Het gaat hier om de tijd van het intakegesprek tot de eerste afspraak. In principe is er geen wachttijd meer als je eenmaal een intake bij mij hebt gehad. Wel geldt ook hier weer het voorbehoud dat het langer kan duren als je zelf alleen op bepaalde dagen of tijden kunt.