Lage zelfwaardering kan leiden tot psychische klachten maar is tegelijkertijd op zichzelf reden om aandacht aan te besteden. De COMET zelfbeeldtraining bestaat uit zeven stappen die meestal in 6 tot 9 sessies worden doorlopen. Lage zelfwaardering kan betrekking hebben op specifieke domeinen (‘ik ben dom, lelijk, saai, laf’ enzovoort) of zij kan meer globaal zijn gedefinieerd (‘ik ben waardeloos, stel niks voor, hoor er niet te zijn, ben een loser’ enzovoorts).

Een groot deel van de training bestaat uit het identificeren en gevoelsmatig versterken van kennis over positieve eigenschappen die je wel bezit, maar waar je te weinig oog voor hebt. Vervolgens worden die, nu in de beleving sterker ervaren, positieve kenmerken gezet naast de negatieve zelfopvattingen, zodat tot een eerlijker en daarmee reëlere zelfbeoordeling kan worden gekomen. Je leert, ook in moeilijke situaties, om te schakelen van een negatief zelfgevoel naar een positief zelfgevoel.