Eye Movement Desensitization and Reprocessing, kortweg EMDR, is een geprotocolleerde behandeling voor de gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen. Bij de behandeling wordt gebruikgemaakt van afleidende stimuli, doorgaans het uitlokken van oogbewegingen, terwijl de cliënt de aandacht richt op hetgeen zich tijdens het verwerkingsproces aan het bewustzijn opdringt. EMDR is kortdurend, cliëntgericht, kent een duidelijke, geprotocolleerde aanpak en heeft een stevige wetenschappelijke basis. Mensen met klachten die het gevolg zijn van een ingrijpende gebeurtenis merken doorgaans na een paar sessies met EMDR verbetering op.