Cognitieve Gedragstherapie richt zich op ‘anders doen’ en ‘anders denken’. Als je merkt dat je in een situatie iets anders zou willen doen dan je doet, of je anders zou willen voelen, kan Cognitieve Gedragstherapie je helpen om stress te reduceren en succes te bereiken. Je krijgt zicht op je doelanalyse, wat wil je bereiken, wat heb je voor competenties in huis en hoe kun je winnen aan effectiviteit. Belemmerende cognities die hierbij in de weg staan, kun je leren herkennen en omzetten in helpende overtuigingen. Middels gedragsexperimenten kun je de geloofwaardigheid en geldigheid van irrationele cognities ervaren en toetsen aan de realiteit.