Persoonlijke en professionele effectiviteit hangen met elkaar samen. Als professional neem je jezelf als persoon mee in de wijze waarop je je rol invult. In je rol als professional ben je inhoudelijk gedreven om resultaten te bereiken. Daarbij is het belangrijk om anderen mee te krijgen, collega’s aan te spreken op hun gedrag en de focus op je takenpakket te houden. Soms word je echter belemmerd om optimaal uit de verf te komen vanwege twijfels of onzekerheden.

Coaching gericht op het versterken van je persoonlijke effectiviteit laat je in gesprek gaan met jezelf en anderen. Het vergroot je vrijheid van handelen en vitaliteit.

Ontwikkelthema’s zijn onder meer:

  • Assertiviteit vergroten (grenzen stellen, verzoek doen en weigeren, in discussie gaan/tegenspreken)
  • Overtuigingskracht versterken (overwicht hebben, invloed uitoefenen, beargumenteren)
  • Inlevingsvermogen vergroten (op gevoelsniveau in gesprek gaan, empathisch communiceren)
  • Rationeel Emotieve Training (bewustwording van belemmerende gedachten, ontwikkelen van meer helpende gedachten)