Het versterken van het leiderschap is de hefboom tot meer autonome en zelfsturende professionals in de organisatie. Het nieuwe leiderschap draait voor een groot deel om open communicatie. Openstaan voor feedback en helder verwachtingen uitspreken, bespreken, afspreken en elkaar ook aanspreken.

Aandacht, Betrokkenheid en Communicatie leidt tot betrokken medewerkers. Persoonsgerichte training laat managers met en van elkaar leren, waarbij een ieder werkt aan persoonlijke gedragsverandering. Op maat gemaakte trainingen waarin deelnemers worden gecoacht in hun leiderschapsstijl.

Effectief gesprekken voeren na invoering van een nieuwe systematiek van beoordelen is een variant op leiderschapscoaching. Eigenaarschap van alle medewerkers en een transparante manier van communiceren zijn hierbij belangrijke aandachtsgebieden. Samenwerking met HR en de directie bij de opzet van deze workshops leidt tot synergie – organisatievisie en werkwijze worden gecombineerd met persoonlijke begeleiding bij de wijze van gespreksvoering.