Persoonlijk contact is waar het om draait bij Organisatie Coaching. Interactie wordt geïnitieerd om medewerkers en leidinggevenden met elkaar in gesprek te laten gaan over die thema’s die hen helpen om te komen tot een betere samenwerking en betere resultaten.

In trainingen wordt vooral geleerd door te ‘ervaren’. Gedragsoefening vindt plaats met behulp van acteurs, die professionals helpen om met ander gedrag te experimenteren. ‘Doe eens iets anders’ is de uitnodiging. Ook wordt onderling contact bevorderd, een open gesprek over wat er speelt. Met elkaar in gesprek gaan over hoe het gaat en wat de gewenste situatie is, met elkaar uitspreken wat er is en bespreken wat men anders wil. Afspraken maken over een ieders betrokkenheid en eigenaarschap en elkaar aanspreken. De werkwijze is erop gericht om mensen te stimuleren om op een open wijze met elkaar in gesprek te gaan en te leren op welke wijze men ook in de praktijk constructief met elkaar in gesprek kan gaan.

Mediation wordt gekenmerkt door de werkwijze om relevante betrokkenen met elkaar in gesprek te laten gaan over conflictpunten en hen te begeleiden om er samen sterker uit te komen. Leren om te denken in oplossingen, storingen te melden, de bal en niet de man te spelen, onderliggende belangen te erkennen, het perspectief van de ander te  erkennen, eigen wensen en behoeftes duidelijk te uiten en te kunnen switchen van conflictstijl. Op persoonlijk niveau leren betrokkenen om inzicht te hebben in het effect van hun eigen gedrag op de ander en in te zien welke ’triggers’ de eigen irritatie doen toenemen.