Door de jaren heen heeft Myra van Daal voor tientallen profit en non profit organisaties gewerkt.

Vanuit Van Harte & Lingsma verzorgde zij diverse in company trainingsprogramma’s, Vanuit LTP was zij als senior adviseur werkzaam in leiderschapsprogramma’s en trainingen gericht op het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van professionals (adviseurs, projectleiders).

De laatste jaren voert ze daarnaast ook diverse teamcoachingstrajecten uit en draagt ze bij aan het versterken van het leiderschap door intervisietrajecten en gesprekscoaching.