Organisatie Coaching draait om een persoonlijke benadering waarbij aan alle betrokkenen de vraag gesteld wordt ‘Hoe draag jij bij aan het resultaat’. De omgeving waarin organisaties opereren verandert steeds sneller, en organisaties moeten in staat zijn flexibel op nieuwe uitdagingen te reageren. Werknemers staan dichtbij de klant, weten wat er speelt en moeten de vrijheid hebben om autonoom te handelen. Om effectief besluiten te nemen moeten medewerkers goed weten hoe hun werk in het grotere geheel van de organisatie past. Ze moeten ook hun collega’s goed op de hoogte houden van wat ze doen. Openheid kenmerkt het leiderschap dat hierbij past. Open organisaties vragen om een andere aansturing. Leiderschap komt voor een groot deel neer op open en transparante communicatie. Leidinggevenden moeten daarin het voortouw nemen. Naast het sturen op resultaat is het belangrijk dat leidinggevenden ook effectief inspelen op werkstress van medewerkers.

Organisatie Coaching is gericht op het versterken van medewerkers in hun effectiviteit, het versterken van leiderschap en het versterken van de samenwerking.