Wanneer je een behandeling start ben je zelf betalingsplichtig. De door de overheid vastgestelde tarieven voor behandeling (direct en indirect) en diagnostiek worden in rekening gebracht. Nadat de rekening is betaald aan ons kun je deze insturen naar je verzekeraar. Afhankelijk van je verzekeraar en de polis die je hebt afgesloten wordt de behandeling gedeeltelijk of volledig aan je vergoed. Voorafgaand aan het intakegesprek  heb je zelf navraag gedaan bij je zorgverzekeraar. Je bent op de hoogte van de vergoeding door je zorgverzekeraar. Het kan zijn dat je zorgverzekeraar slechts een gedeelte van onderstaande tarieven vergoedt. Je blijft in dat geval verantwoordelijk voor de betaling van het gehele  gedeclareerde bedrag aan ons.

Houd ook rekening met het eigen risico. Het verplicht eigen risico bedraagt in 2018

€  385,00. Het vrijwillig eigen risico kan hoger zijn.

De Generalistische Basis GGz kent vier zorgzwaarteproducten volgens NZA norm ( Nederlandse Zorg Autoriteit), waarvoor de volgende tarieven gelden.

Prestatie                      Tarief               Totaal aantal minuten directe- indirecte tijd

Kort                             €     487,26                             294 minuten

Middel                         €     830,23                             495 minuten

Intensief                      €  1.301,85                             750 minuten

Chronisch                    €  1.201,50                             753 minuten

Transitieprestatie bij een niet juiste verwijzing  €  198,88

Mocht de behandeling door je worden  afgebroken dan wordt het traject zoals ingezet en met je besproken, ongeacht wanneer dit wordt afgebroken, gedeclareerd volgens bovengenoemde prestatietarieven.

Wat betreft zorg die niet tot het basispakket behoort, en dus niet vergoed wordt op grond van de zorgverzekeringswet, wordt de prestatie OVP, (Overig Product) tegen een tarief van € 95,89 per uur in rekening gebracht. Dit bestaat uit 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. De tarieven zijn vrijgesteld van btw.

Mocht  na het intakegesprek blijken dat een gespecialiseerd  zorgtraject geïndiceerd is wordt je terug verwezen naar je huisarts in verband met een niet juiste verwijzing.

Geplande afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd, het weekend niet meegerekend. Dus als je op maandagochtend een afspraak hebt die je wilt afzeggen, dien je ons dit vrijdagochtend reeds te laten weten.

Mocht je je afspraak niet zijn nagekomen zonder tijdige afzegging, dan zien wij ons genoodzaakt om de kosten hiervan ad € 50,-, ongeacht de reden, in rekening te brengen die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar.